Koleją na lotnisko

Przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego podpisali z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania połączenia kolejowego łączącego Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej
Intencją listu jest wspólne rozwiązywanie problemów transportu kolejowego między lotniskiem w Pyrzowicach a miastami Aglomeracji Górnośląskiej, takimi jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze i Gliwice, a poprzez węzły przesiadkowe także z innymi miastami i regionami województwa. Połączenie z Chorzowem usprawni dojazd i wyjazd z imprez organizowanych w ramach EURO 2012. Współpraca obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i dokumentacji projektowej budowy linii kolejowej. Dokumentacja projektowa jest także niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy Unii Europejskiej. Projekt ten został ujęty w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.