Powstaje Obserwatorium Rynku Pracy

Lepsze możliwości analizy rynku pracy
Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o utworzeniu od 1 lipca 2001 Obserwatorium Rynku Pracy. Głównym celem powołania Obserwatorium jest gromadzenie i analizowanie danych statystycznych koniecznych dla zrozumienia mechanizmów rynku pracy, planowania polityki zatrudnienia i budowania programów łagodzących skutki bezrobocia. Obserwatorium dostarczać będzie informacji dla placówek oświatowych, instytucji szkoleniowych, ośrodków doradztwa zawodowego, urzędów pracy oraz firm zajmujących się restrukturyzacją zatrudnienia. Wyniki prac Obserwatorium pozwolą na przygotowanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku pracy. Partnerami Obserwatorium będą m.in. Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku-Białej i Częstochowie, Śląskie Kuratorium Oświaty, Urząd Statystyczny w Katowicach, a także powiatowe urzędy pracy oraz gminy i powiaty. Utworzenie Obserwatorium zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Obserwatorium Rynku Pracy będzie wydziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.