Dofinansowanie turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzje o dofinansowaniu działań w zakresie upowszechniania turystyki
Postanowiono dofinansować 22 projekty na łączną kwotę 79 580 zł. Przy rozdziale środków wzięto pod uwagę m.in. regionalne znaczenie przedsięwzięcia, ich efektywność oraz dotychczasowy dorobek wnioskujących. Dofinansowano m.in.: utrzymanie szlaków turystycznych w Województwie Śląskim, utrzymanie zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu kadr dla turystyki, szkolenia specjalistycznej kadry turystycznej, imprezy turystyki kwalifikowanej o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim oraz realizację programu "rowerem po Śląsku".
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów.