Ambitne plany modernizacji kolei

Inwestor zamierza zmodernizować katowicki dworzec, zwiększyć szybkość kolei regionalnej oraz uruchomić połączenie z lotniskiem „Katowice” w Pyrzowicach. Zmodernizowane zostaną także linie o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
Projekty kolejowe do roku 2012 na terenie katowickiego oddziału PKP Polskich Linii Kolejowych były tematem spotkania informacyjnego katowickiej dyrekcji PLK z członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Jarosławem Kołodziejczykiem i prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Podczas spotkania przedstawiono plany modernizacji linii na odcinkach Opole- Katowice- Kraków, Katowice- Zebrzydowice/Zwardoń- Gdynia- Bydgoszcz- Karsznice- Tarnowskie Góry – Pszczyna. Unowocześnienie linii przyczyni się m.in. do uzyskania prędkości 120 km/h dla pociągów towarowych oraz 160 km/h dla pasażerskich. Największym przedsięwzięciem będzie jednak modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego. W tym celu w planach jest budowa nowego dworca kolejowego w Katowicach, który w przyszłości ma obsługiwać bezpośrednie połączenie z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono planom bezpośrednich połączeń z lotniskiem w Pyrzowicach. PLK we współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego rozpoczęły przygotowania do utworzenia bezpośredniej linii wybiegającej z Katowic. Projekt ten został ujęty w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bronisław Stankiewicz, dyrektor Oddziału Regionalnego PLK w Katowicach, przedstawił optymalny wariant przebiegu trasy. Będzie ona biegła: Katowice - Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Pyrzowice. Na odcinku do Chorzowa Starego zostaną wykorzystane istniejące linie kolejowe, dalej realizacja inwestycji wymaga budowy nowego odcinka na długości ok. 20 km oraz włączenia istniejących linii z kierunku Gliwic i Bytomia w rejonie Piekar Śląskich. O wyborze tego wariantu, jak podkreślił dyrektor Stankiewicz, zadecydował czas dojazdu do lotniska, który ma wynosić około pół godziny. Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu PLK oraz funduszy unijnych. Kolejnym krokiem zbliżającym do realizacji planów będzie przygotowanie dokumentacji projektowej. Jest ona niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich. Zakłada się, że realizacja inwestycji powinna trwać od 2010 do 2011 roku Dostęp do lotniska w przyszłości może zwiększyć się także w wyniku planowanej modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej. W tym celu powstanie przedłużenie dotychczasowego przebiegu CMK na długości 100 km. Pobiegnie on od Góry Włodowskiej koło Zawiercia poprzez Pyrzowice i Katowice do Zebrzydowic. Dodatkowym atutem tej inwestycji, która powinna się rozpocząć w 2012 roku i trwać do 2015 jest skrócenie czasu jazdy z Warszawy do Katowic. Dyrektor Stankiewicz zadeklarował, że otwarcie tego odcinka nie spowoduje zamknięcia dotychczasowych połączeń pasażerskich na linii Zawiercie- Dąbrowa Górnicza- Katowice.