Sejmik zdecyduje o przyszłości szkoły policealnej w Mikołowie

Zarząd Województwa Śląskiego przekaże pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego projekt uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej im. A. Fiderkiewicza w Mikołowie.
Już w styczniu br. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do zamknięcia tej placówki. W proponowanej uchwale mienie szkolne przekazane zostanie dwóm szkołom policealnym w Katowicach. Nauczycielom zapewniono zatrudnienie w katowickich szkołach. Ostateczny termin opuszczenia budynku nastąpi w okresie wakacji 2008. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził także wstępną zgodę na wprowadzenie w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik masażysta. Nastąpi to od roku szkolnego 2008/2009. Wprowadzenie nowego - jak wykazują dotychczasowe doświadczenia - atrakcyjnego dla młodzieży zawodu, wzbogaci ofertę edukacyjną tej placówki. Zamiar otwarcia tego kierunku uzyskał pozytywną opinie Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.