Szpital w Bytomu – nowe wyzwania

Wizyta marszałka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4
Marszałek Janusz Moszyński odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Placówka ta odgrywa ważną rolę w systemie ochrony zdrowia mieszkańców zachodniej części Aglomeracji Śląskiej. Zamieszkuje tu bowiem ponad 800 tys. osób. Poza chirurgią szczękową, ginekologią i szeroko rozumianym lecznictwem dzieci, są tu wszystkie niezbędne dziedziny medycyny i opieki szpitalnej. W minionych kilku latach ze środków Samorządu Województwa szpital został wyposażony w wiele nowoczesnych urządzeń medycznych, zwłaszcza z zakresu diagnostyki i wykonywania skomplikowanych operacji chirurgicznych. Marszałek zwiedził m.in. izbę przyjęć, która w niedalekiej przyszłości ma się stać nowoczesnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym. Temat jest ważny, bowiem wkrótce w pobliżu Bytomia będą przebiegać dwie ważne arterie komunikacyjne – autostrady A1 i A4. Niezbędne jest także doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, żeby mógł on właściwie obsługiwać rozbudowującą się zachodnią część aglomeracji. Wizytówką szpitala jest wyremontowany i doposażony centralny blok operacyjny. Zakład Radiologii dysponuje nowoczesną Pracownią Endoskopii i Pracownią Naczyniową z unikalną lampą niezbędną w tzw. chirurgii radiologicznej nisko inwazyjnej. Janusz Moszyński stwierdził, że Samorząd Województwa w ramach posiadanych możliwości budżetowych, będzie wspierał szpitale, tak aby mogły one w niedługim czasie osiągnąć standardy przyjęte w Unii Europejskiej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.