Radni Sejmiku zadecydują o wsparciu dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarząd Województwa Śląskiego przekaże pod obrady Sejmiku projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na Akademickie Centrum Sportu częstochowskiej uczelni
Dotyczy ona upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2008 na udzielenie 1 mln zł dotacji na działalność bieżącą Akademii. Umożliwi to budowę Akademickiego Centrum Sportu. Władze uczelni zwróciły się do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o pomoc finansową dla realizacji Centrum Sportu. Obecnie projekt ten ma szanse pozyskania dofinansowania z listy rezerwowej ZPORR. Ustalony w maju ub. roku kosztorys inwestycji wynosi 21,8 mln zł. Tymczasem jak się okazało realny koszt realizacji zadania po otwarciu ofert w przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy oraz ponownej kalkulacji dodatkowych wydatków m.in. na wyposażenie, aktualizacji dokumentacji, nadzoru autorskiego promocji wzrósł o 2,9 mln zł. Śląski Urząd Wojewódzki, odpowiedzialny za rozliczanie dotacji ZPORR, przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia dokumentacji gwarantującej m.in. zabezpieczenie środków finansowych. Dotacja ze strony Samorządu Województwa przybliża Akademię do realizacji inwestycji. Dotychczas podobne wsparcie z budżetu województwa uzyskały katowickie uczelnie: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego oraz Uniwersytet Śląski. O przyznaniu dotacji dla częstochowskiej uczelni na 2008 rok zadecydują głosy radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.