Przekształcenia w pogotowiu ratunkowym

15 maja 2001 Zarząd Województwa podjął uchwały w sprawie przekształceń pogotowia ratunkowego
Propozycje te w najbliższym czasie trafią do Sejmiku. Kierunki zmian w ratownictwie medycznym zostały przedstawione Sejmikowi podczas sesji 19 lutego br. Projekt obejmuje przekształcenie i przekazanie jednostek do powiatów i włączenie ich do szpitali. W powiatach, w których nie ma szpitali powiatowych oddziały pogotowia zostaną przekazane do Szpitali Wojewódzkich. Projekt Zarządu obejmuje przekazanie majątku jak i jego personelu na podstawie artykułu 23' Kodeksu Pracy. Proponowane zmiany są zgodne z rządowym projektem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która ma wejść w życie 1 stycznia 2002. Organizatorami systemu ratownictwa medycznego w województwie mają być wojewoda i starostowie. Propozycje te są zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu zostanie włączona do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie i częściowo przekazana miastu Częstochowa. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Katowicach proporcjonalnie do Szpitala im Rydygiera, Szpitala im. Leszczyńskiego, Okręgowego Szpitala Kolejowego oraz Szpitala Rejonowego w Katowicach Janowie. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rybniku do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr. 5 im. Św. Barbary. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1. Natomiast stacje pogotowia ratunkowego w Będzinie, Chorzowie Czechowicach- Dziedzicach, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Dąbrowie Zielonej, Gliwicach, Jaworznie, Knurowie, Koniecpolu, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Pyskowicach, Raciborzu, Radzionkowie, Rudzie Śląskiej, Rydułtowach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Świętochłowicach, Szczekocinach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu i Żorach po zawarciu stosownego porozumienia zostaną przekazane właściwym powiatom. Stacje pogotowia ratunkowego w Chrzanowie, Olkuszu i Wolbromiu będą przekazane do Województwa Małopolskiego. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego dr. Grzegorza Szpyrki, "Zmiany te spowodują poprawę bezpieczeństwa pacjenta i skrócą czas dotarcia karetki do chorego. Zakres usług medycznych świadczonych dotychczas przez pogotowie nie ulegnie zmianom. Uważamy, że przekształcenia zakończymy do końca bieżącego roku." Propozycje Zarządu przed rozpatrzeniem przez Sejmik podczas sesji w dniu 19 czerwca zostaną przekazane do zaopiniowania Wojewodzie Śląskiemu oraz starostom powiatów, na terenie których działa wojewódzkie pogotowie ratunkowe.tagi: