Z Siedlec na Śląsk

Zakład Pojazdów Szynowych Stadler Polska sp. z o. o. został dziś uroczyście otwarty w Siedlcach. To tam odbywać się będzie końcowy montaż pojazdów szynowych FLIRT zakupionych dla naszego województwa.
W 2006 roku Stadler Bussanang AG otrzymał pierwsze zlecenie w Polsce na dostawę 14 pociągów FLIRT - 10. dla Mazowsza i 4. dla Śląska. Zamówienie obejmowało także świadczenie usług serwisowych przez okres trzech lat. Po wygranym przetargu Standler podjął decyzje o uruchomieniu własnego zakładu montażowego w Siedlcach. Impulsem było też zamówienie złożone przez Zarząd Województwa Śląskiego. Firma wydzierżawiła od PKP dawną halę montażową odpowiadającą jej potrzebom i przekształciła w nowoczesny zakład produkcyjny. Choć zakład jest przygotowany do wyprodukowania jednego pojazdu miesięcznie, zarząd spółki nie wyklucza zwiększenia mocy produkcyjnych. Samorząd Województwa Śląskiego zamówił 4 jednakowe pojazdy typu FLIRT dla obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Są to nowoczesne, niskopodłogowe pociągi o długości ok. 74 m, mogące się poruszać z prędkością do 120 km/h. Każdy z nich może przewieźć około 500 pasażerów. Cztery elektrowozy zamówione przez Województwo Śląskie w 2006 roku w firmie Stadler Bussang AG kosztowały 90 mln zł. Zostaną zamontowane w otwartym dziś w Siedlcach Zakładzie Pojazdów Szynowych Stadler Polska sp. z o. o. W jego otwarciu uczestniczył członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Wnętrze pojazdów szynowych FLIRT  FLIRT podczas prezentacji w Katowicach