Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej w Wiśle

Przeznaczono na ten cel 80 000 zł
Wisła zwróciło się z prośbą do Zarządu Województwa Śląskiego o wyrażenie zgody na dwuetapowy podział opracowania koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941. W lipcu 2007r. Miasto Wisła zawarło porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego na mocy którego zostało mu powierzone opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle Centrum. Na ten cel zostało przeznaczone 80.000 zł ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Podział na dwa etapy - według realizatora umowy - pozwoli na przygotowanie w pierwszej kolejności koncepcji, a dopiero w drugim etapie projektu. Jednoczenie niezbędne będzie wydłużenie terminu obowiązywania porozumienia do kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa pozytywnie ocenił propozycję Miasta Wisły i wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia.