35 lat pracy na rzecz środowiska naturalnego

Uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej rozpoczął Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach obchody 35-lecia swojej działalności. Uczestniczył w nich marszałek Janusz Moszyński.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowo-badawczych z obszaru ochrony środowiska. Do dokonań IETU należy wypracowanie procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz programów ochrony środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Był inicjatorem wdrożenia europejskiego systemu CORINAIR, dotyczącego inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza w Polsce, stanowiącego podstawę opracowywania krajowych strategii redukcji emisji. Dla Województwa Śląskiego niezwykle ważne są podejmowane przez IETU działania zmierzające do stworzenia systemu zarządzania terenami zdegradowanymi. W placówce tej powstały założenia do Programu Rządowego dla terenów Poprzemysłowych, który został przyjęty przez Radę Ministrów w 2004 roku. Od wielu też lat Instytut zajmuje czołowe miejsce w kraju w realizacji projektów w ramach Programów Badań Rozwoju Technologii i Wdrożeń Unii Europejskiej. Specjalnością IETU stało się budowanie i koordynacja działań sieci wymiany myśli naukowo-technicznej. Doprowadził m.in. do powstania Krajowej Platformy Technologii Środowiska. Podczas spotkania wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.