XIV sesja Sejmiku

W krótkim porządku obrad projekty czterech uchwał
Na nadzwyczajnej sesji radni odrzucili projekt uchwały w sprawie aktualnej sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Tematem tym zajmie się na najbliższym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Nie przyjęli także proponowanych przez radnych PO i LiD zmian w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas obrad przewodniczący Sejmiku Piotr Zienc poinformował radnych o przejściu z klubu Platformy Obywatelskiej do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Swoją decyzję umotywował pragnieniem ustabilizowania prac Sejmiku Województwa.