Rozstrzygnięto konkurs wspomagający rozwój dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 50.000 zł na dofinansowanie projektów dotyczących wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży
Celem konkursu było wzmacnianie poczucia więzi kulturowych i promowanie regionu. Dofinansowane zostały konkursy, festiwale i inne działania związane z edukacją regionalną. Pod uwagę wzięto także znaczenie i zasięg regionalny projektów. Komisja, kierując się regulaminem, wybrała 21 wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów 


tagi: