Kuźnia kadr dla lotnictwa cywilnego

W regionie powstanie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo- Wschodniej
List intencyjny w tej sprawie podpisano w Katowicach. Wśród sygnatariuszy znajdują się Minister Transportu Jerzy Polaczek, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński oraz prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Artur Tomasik. To wspólne przedsięwzięcie, którego inicjatorami są Politechnika Śląska oraz GTL ma na celu organizację studiów dziennych oraz podyplomowych kształcących specjalistów dla tej branży. Organizowana będzie także współpraca ze szkołami średnimi technicznymi, kursy kwalifikacyjne, praktyki oraz staże studenckie i doktoranckie. Zgodnie z porozumieniem GTL udostępni m.in. infrastrukturę lotniskową na potrzebę kształcenia a Politechnika i Urząd Lotnictwa Cywilnego zapewnią personel kształcący. W ten sposób powstanie silny ośrodek, który będzie kuźnia kadr nie tylko dla regionu ale i kraju oraz Europy Środkowo- Wschodniej. „Inicjatywa wypełnia lukę pokoleniową w personelu wynikającą z dynamicznego rozwoju lotnictwa. W ubiegłych latach ruch podniebny wzrósł o 70%. Przedsięwzięcie musi się wpisać w działania rządu i władz samorządowych w rozwój lotnisk” - podkreślił podczas uroczystości podpisania dokumentu minister Jerzy Polaczek. Już teraz władze Politechniki Śląskiej rozpoczęły przygotowania do uruchomienia nowego kierunku studiów dziennych, który powinien ruszyć w przyszłym roku akademickim. Podpisanie porozumienia zbiegło się z przyznaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Publicznego MPL Katowice Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego. W uroczystości uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Jarosław Kołodziejczyk.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Od lewej: prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński, Minister Transportu Jerzy Polaczek oraz prezes GTL S.A. Artur Tomasik. Minister Transportu Jerzy Polaczek Prezes GTL S.A. Artur Tomasik odebrał Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego dla portu w Pyrzowicach