Misja handlowa firm brytyjskich

Anglicy zainteresowani rewitalizacją terenów poprzemysłowych w regionie
Misja handlowa firm brytyjskich spotkała się z ekspertami z Urzędu Marszałkowskiego. Przedsiębiorcy specjalizujący się w rewitalizacji terenów poprzemysłowych chcą w przyszłości doradzać partnerom z regionu w zakresie realizacji inwestycji. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim goście zapoznali się m.in. z możliwościami finansowania projektów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z działaniami podejmowanymi przez Samorząd Województwa w zakresie przywracania funkcjonalności zdegradowanym terenów. Należą do nich m.in. realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych: określenie metod i wyznaczenie operatorów zarządzających gruntami" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC oraz baza terenów poprzemysłowych. Misja handlowa została zorganizowana przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie.