Komunikat personalny

Nowi dyrektorzy w placówkach Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego powołał Macieja Mikę na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz Rafała Turotszego na stanowisko dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach. Maciej Mika ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie w zakresie geodezja rolna i wycena nieruchomości. Złożył egzamin dla kandydatów rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ukończył liczne kursy i szkolenia. Posiada 7-letni staż pracy. Ostatnio pełnił funkcję kierowniczą w Biurze Powiatowym ARiMR w Żywcu. Rafał Turotszy ukończył studia wyższe na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, organizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Ukończył liczne kursy i szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, a także z zakresu auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i zamówień publicznych. W trakcie studiów odbył staże w Szwajcarii i Szkocji. Posiada 7-letni staż pracy. Ostatnio pełnił funkcję kierowniczą w Powiatowym Zespole Doradców Rolniczych w Bielsku-Białej.