Dyskutowano o programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

26 czerwca 2001 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się narada pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
W czasie spotkania poruszono kwestie m.in.: nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz przygotowań do Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Dyskutowano o kampaniach edukacyjnych realizowanych w roku bieżącym, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji konkursu na dofinansowanie projektów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych. Omówiono także realizacji programów gminnych w regionie w roku 2000.