XVII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Nowi radni złożyli ślubowanie
W wyborach do Sejmu i Senatu RP z dnia 21 października br. sześciu radnych uzyskało mandat posła lub senatora. Zgodnie z brzmieniem art.194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku zaszła konieczność uzupełnienia składu Sejmiku przez kandydatów z tych samych list wyborczych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów i nie utracili prawa wybieralności. Mandaty radnego Sejmiku Województwa Śląskiego objęli: Józef Buszman, PO, (w miejsce Sławomira Kowalskiego), Tomasz Wrona, PO, (w miejsce Jerzego Ziętka), Aleksandra Gajewska, PO, (w miejsce Antoniego Piechniczka), Mariusz Kleszczewski, PO, (w miejsce Grzegorza Sztolcmana), Marek Parkitny, PO, (w miejsce Andrzeja Szewińskiego), Piotr Zarzycki, PO, (w miejsce Piotra van der Coghena). Radni upoważnili Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 i 2009 w kwocie nie większej niż 700 tys. zł na dofinansowanie zadań zawartych w „Programie aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus”. Środki te przeznaczone zostaną na zagospodarowanie pierwszych pięciu zespołów hal górskich w Beskidach oraz na wykonanie zagrody edukacyjnej na terenach jurajskich. Sejmik przyjął „Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”. Definiuje on zasady tej współpracy oraz określa najważniejsze zadania, które będą realizowane w przyszłym roku. Wyznacza również sfery zadań publicznych, w których zostaną przeprowadzone otwarte konkursy ofert. W 2008 roku preferowane będą zadania, których celem jest zacieśnianie kontaktów z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego. Samorząd służył będzie także pomocą w pozyskaniu środków przeznaczonych na wkład własny w projektach odpowiadających zadaniom Województwa, a realizowanych szczególnie w ramach projektów Unii Europejskiej. Podczas inauguracji sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski zadeklarował podpisanie umowy z Województwem Śląskim o współfinansowanie Zespołu. Radni zobowiązali Zarząd Województwa do podjęcia działań zmierzających do prowadzenia zespołu „Śląsk”, jako wspólnej instytucji Województwa Śląskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwiększy to merytoryczne i organizacyjne możliwości tej instytucji, podniesie jej rangę i poprawi kondycje finansową. Ponadto, Sejmik nadał statuty: Teatrowi Śląskiemu im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Operze Śląskiej w Bytomiu, Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Teatrowi Rozrywki w Chorzowie. W związku z informacjami w prasie dotyczącymi propozycji sprzedaży kina „Światowid” przez Instytucję Filmową Silesia-Film, radni zgłosili swoje zastrzeżenia, co do tego pomysłu. Wicemarszałek Grzegorz Szpyrka zaproponował, by temat ten został przeanalizowany przez Komisję Edukacji, Nauki i Kultury, a następnie podjęty na kolejnej sesji Sejmiku. Na zakończenie sesji przewodniczący Sejmiku Piotr Zienc poinformował, że do Prezydium Sejmiku wpłynął wniosek 28 radnych o odwołanie Janusza Moszyńskiego z funkcji Marszałka Województwa Śląskiego. We wniosku czytamy m.in. „Marszałek utracił poparcie Platformy Obywatelskiej, a później wystąpił z jej klubu radnych. Porozumienie, na podstawie którego Janusz Moszyński został Marszałkiem Województwa Śląskiego zostało zerwane.”.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
   Aleksandra Gajewska zastąpiła Antoniego Piechniczka Mandaty radnego Sejmiku objął m.in Józef Buszman Radny Tomasz Wrona Przysięgę składa Piotr Zarzycki Listę obecności podpisuje Marek Parkitny Na zdjeciu Mariusz Kleszczewski