895 tys. euro na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w Województwie Śląskim

29 czerwca 2001 w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach podpisano umowy o dofinansowaniu inwestycji infrastrukturalnych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
W uroczystości wziął udział Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński oraz przedstawiciele gmin i powiatów - beneficjentów programu. Podpisanie umów pomiędzy Województwem Śląskim a samorządami, pozwoli rozpocząć procedury przetargowe na realizację inwestycji. PAOW przewiduje wsparcie w wysokości 3,4 mln zł (stanowiące równowartość 895 tys. euro). Komitet Sterujący dokonał oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowaniem objętych zostanie siedem inwestycji:
  • modernizacja drogi gminnej w Staropolu - 252 300 zł (Gmina Przyrów)
  • budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olsztyn - 700 000 zł (Gmina Olsztyn)
  • modernizacja drogi gminnej w sołectwie Książenice - 261 000 zł (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny)
  • budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przystajń - 809 975 zł (Gmina Przystajń)
  • modernizacja drogi gminnej w sołectwie Psary - 201 000zł (Gmina Psary)
  • modernizacja drogi gminnej w sołectwie Koryczany - 153 360zł (Gmina Żarnowiec)
  • modernizacja drogi powiatowej Zawady-Władysławów - 1 017 000zł (Powiat Kłobucki)
Wielkość środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich wynosi 301 mln dolarów. 194 mln dolarów przeznaczono na inwestycje infrastrukturalne na obszarach wiejskich, z czego 57 mln (47,7%) pochodzi z kredytu Banku Światowego. Środki PAOW przeznaczone zostaną również na rozwój sektora prywatnego, poprawę edukacji na obszarach wiejskich oraz wzrost zatrudnienia poza rolnictwem.