Debata "Polska w Unii Europejskiej - wartości i cele"

2 lipca 2001 o godz. 11:30 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się debata "Polska w Unii Europejskiej - wartości i cele"
Główny referat programowy wygłosił Prezes Rady Ministrów RP prof. Jerzy Buzek. W spotkaniu uczestniczył także Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Metropolita Katowicki Abp Damian Zimoń, Minister, Pełnomocnik rządu do spraw negocjacji z Unią Europejską Minister Jan Kułakowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll. Spotkanie było częścią cyklu debat wokół Deklaracji Obywatelskiej "Edukacja dla rozwoju". Rozpoczęła ona rozważania nad postulowanym w Deklaracji działaniem na rzecz zrozumienia rzeczywistości europejskiej i zapewnienia uczestnictwa w Unii Europejskiej wszystkich Polaków. Spotkanie stało się początkiem dyskusji nad celami, jakie ma realizować Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Obok prezentacji referatów programowych odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji obywatelskich, środowisk akademickich i mediów. Organizatorem konferencji było Centrum im. Mirosława Dzielskiego oraz Marszałek Województwa Śląskiego.