Spotkanie z radnymi Siemianowic Śląskich

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski był gościem na sesji Rady Miasta
Podczas spotkania z samorządowcami przedstawił główne kierunki działania nowego Zarządu Województwa oraz mówił o korzyściach współpracy. „Współczesny kształt Siemianowic Śląskich, jak wielu miast w aglomeracji, jest dziedzictwem rozwoju przemysłu ciężkiego. Na duże uznanie zasługuje wysiłek samorządu miasta na rzecz zmiany jego struktury gospodarczej, rewitalizacji dzielnic, terenów poprzemysłowych oraz podnoszenia kwalifikacji mieszkańców. W Samorządzie Województwa znajdziecie partnera w swych działaniach. Liczę także na wsparcie radnych i prezydenta miasta przy realizacji naszych planów”, mówił do radnych Marszałek Bogusław Śmigielski. Zachęcał także władze miasta do aktywnego włączenia się w rywalizację o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mówił także o perspektywach pozyskania dofinansowania na budowę boisk w ramach programu rządowego „Boisko w mojej gminie”. W budżecie województwa zarezerwowano już na ten cel ok. 13 mln zł, które zostaną rozdysponowane dla powiatów ziemskich i grodzkich jako wsparcie na realizację swoich projektów.