Rusza program OWCA plus

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus”
Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska przyrodniczego przez przywrócenie wypasu owiec na halach i polanach górskich oraz Jurze. Przyczyni się on do aktywizacji gospodarczej tych terenów oraz wzrostu ich atrakcyjności turystycznej. O dofinansowanie w konkursie mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie, zrzeszające w swych strukturach hodowców owiec i kóz, działające na rzecz rozwoju regionu i zachowania kultury pasterskiej. Zadaniami projektów są ochrona najcenniejszych przyrodniczo polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego poprzez powstrzymanie sukcesji lasu oraz utworzenie zagrody edukacyjnej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie terenu pod potrzeby wypasowe owiec, budowę lub remont obiektów infrastruktury pasterskiej, miejsc odpoczynku dla turystów, budowę ujęć wody oraz instalacji doprowadzających wodę, (Beskidy) lub budowę zagrody edukacyjnej, utworzenie „ścieżki edukacyjnej, promocję produktów pochodzenia owczego (Jura). Ogólna kwota budżetu konkursu wynosi 700 tys. zł.
Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu