Debatowano o rozwoju samorządności w Polsce

9 lipca 2001 w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się debata programowa "Rozwój Samorządności dla rozwoju Polski"
W debacie uczestniczył Prezes Rady Ministrów RP prof. Jerzy Buzek. Tematem wystąpienia premiera była "Decentralizacja funkcji państwa jako gwarancja szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego i zapewnienia Polsce silnej pozycji w Europie". Dyskutowano także o decentralizacji zadań i finansów publicznych. Elżbieta Hibner z Ministerstwa Finansów omówiła projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W czasie spotkania odbyły się dyskusje panelowe nt. adekwatności środków publicznych do zadań samorządu terytorialnego oraz instrumentów finansowych wspomagających rozwój funkcji samorządu terytorialnego. W spotkaniu organizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Śląskich oraz Instytut Finansów i Bankowości uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Przewodniczący Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Nawara, Przewodniczący ZGiPŚ Janusz Ogiegło oraz Prezes Związku Powiatów Polskich Antoni Jankowski.