Praca przy granicy polsko–czesko–słowackiej

5 marca br. w Cieszynie odbędą się Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji.
Jest to już druga edycja imprezy organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Udział w tegorocznych targach potwierdziło 46 wystawców z Polski, Czech i Słowacji, którzy zaprezentują ponad tysiąc ofert pracy. Targi adresowane są do osób zainteresowanych zatrudnieniem lub szkoleniem w regionie przygranicznym, a także przedsiębiorców, chcących prowadzić działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na czeskim lub słowackim rynku. W targach udział wezmą urzędy pracy z terenów przygranicznych. Polskę, Czechy i Słowację będą ponadto reprezentować liczni pracodawcy prywatni, agencje zatrudnienia, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz uczelnie wyższe. Swój udział zapowiedziały między innymi firmy rekrutujące do pracy w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, transporcie krajowym i międzynarodowym. Osoby zainteresowane będą mogły poznać warunki życia i pracy w Polsce oraz u naszych południowych sąsiadów. Przedstawią je doradcy EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dziś około 80 procent ofert pracy przekazywanych poprzez EURES to oferty transgraniczne. Prawie 600 tysięcy Europejczyków żyjących na terenach przygranicznych, mieszka w jednym kraju unii, a pracuje w innym. Z danych statystycznych wynika również, że wielu mieszkańców Województwa Śląskiego wybiera pracę po stronie czeskiej czy słowackiej, zaś nasi południowi sąsiedzi zatrudniani są w Polsce. Uczestnicy Targów będą mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących w sąsiednim kraju praktyk i systemów prawnych, administracyjnych czy podatkowych. Część edukacyjna to również warsztaty nt. zakładania działalności gospodarczej w każdym z trzech krajów. Patronat honorowy nad imprezą targową przyjął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Targi odbędą się od godz. 10:00 do 14:00 na terenie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (ul. Zamkowa 3).
Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej WUP.