Nowy wymiar polityki energetycznej w samorządach

„Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej” to temat seminarium dla samorządowców
Głównym tematem szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego były konsekwencje decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uwolnieniu w 2008 roku cen energii elektrycznej dla wszystkich podmiotów gospodarczych i publicznych. Decyzja ta pozwala na wybór dostawcy energii. W przypadku podmiotów publicznych, a więc także samorządów, wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia przetargów na zakup energii. Ponadto poruszone zostały tematy wynikające z ustawowych zapisów dotyczących obowiązków gmin w zakresie planowania energetycznego oraz problematyka oszczędzania energii i zanieczyszczeń powietrza. W seminarium uczestniczyli m.in. wicemarszałek Zbyszek Zaborowski i przedstawiciele samorządów. Prelegentami byli m.in. naukowcy z Politechniki Śląskiej, Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz eksperci z Urzędu Marszałkowskiego i przedsiębiorstw z sektora energetyki. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Polskim Klubem Ekologicznymtagi: