Mały biznes w gospodarce regionu

W sali Sejmu Śląskiego odbyło się seminarium „Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionu”, zorganizowane przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, uczestniczył w nim także wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. Seminarium było okazją do dyskusji – z udziałem przedstawicieli nauki oraz praktyków – na temat roli, jaką odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu. Mówiono m.in. o zarządzaniu przez jakość, etyce w biznesie oraz śląskim rynku pracy. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zapoznali uczestników spotkania z aktualnymi komponentami unijnymi, w ramach których można pozyskać środki na finansowanie przedsięwzięć przez firmy z tego sektora. Odrębnym wątkiem dyskusji było miejsce naszego regionu na mapie kraju w lokalizacji inwestycji zagranicznych oraz omówienie procesów umiędzynarodowienia śląskich przedsiębiorstw.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Spotkanie otworzył marszałek Bogusław Śmigielski