Spotkanie z reprezentantami środowisk gospodarczych Żyliny

16 sierpnia 2001 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka spotkał się z Dyrektorem Regionalnej Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jánem Mišurą oraz Sekretarzem Słowacko-Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej z Żyliny Andrzejem Chojnackim
Tematem rozmów była współpraca z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz przygotowanie do planowanego na listopad 2001 X Forum Gospodarczego Czesko-Słowacko-Polskiego. Omówiono także możliwości współpracy gospodarczej między Województwem Śląskim i Regionem Żyliny. Dyskutowano m.in. o ograniczeniach wynikających z wprowadzenia w lipcu br. w Słowacji nowej ustawy celnej. Poruszono kwestie integracji systemu transportowego obu regionów i rozwoju samorządu terytorialnego w Republice Słowackiej. W spotkaniu uczestniczyła także Dyrektor Pionu Współpracy z Zagranicą Regionalnej Izby Gospodarczej Bożena Łobzowska.