Twoja kariera w Twoich rękach

W Gmachu Sejmu Śląskiego na młodych ludzi czekały trzy tysiące ofert pracy od ponad 80 wystawców.
Ochotnicze Hufce Pracy obchodziły 50- lecie powstania. Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyły Targi Pracy „Twoja kariera w Twoich rękach”. W konferencji prezentującej działalność OHP wzięli udział: wicemarszałek Marian Ormaniec, wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz, działacze OHP, przedstawiciele środowisk pedagogicznych, samorządowych oraz gospodarczych. Podczas otwarcia targów wicemarszałek Marian Ormaniec zachęcał do korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na Targach Pracy blisko 3 tys ofert pracy stałej oraz krótkoterminowej w kraju i za granicą wystawiło ok. 80 wystawców. Poszukujący zatrudnienia mogli skorzystać z porad z zakresu prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Targi Pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży  Marszałek Ormaniec zachęcał szkoły i pracodawców do pozyskiwania środków z EFS