Podsumowano badania aktywności kobiet na rynku pracy

Katedra Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach zorganizował konferencję podsumowującą rezultaty projektu badawczego „Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy” Badania zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany był od marca 2007 roku. Socjologowie dotarli do ok. 2 tys bezrobotnych i pracujących kobiet oraz 700 pracodawców. Uzyskane wyniki powinny być przydane lokalnym, publicznym służbom zatrudnienia oraz władzom samorządowym w celu odpowiedniego kształtowania polityki przeciwdziałania bezrobociu i kreowanie działań związanych z wszelkimi formami aktywizacji zawodowej kobiet. W konferencji wziął udział członek Zarządu Województwa Śląskiego Piotr Spyra.