V Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

Zaprezentowano kilka tysięcy ofert pracy z dziewięciu krajów Unii Europejskiej
Już po raz piąty Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował, w gmachu Sejmu Śląskiego Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. To największa impreza targowa wspierająca śląski rynek pracy. Targi otworzył wicemarszałek Marian Ormaniec, który w swym wystąpieniu podkreślił ich rangę w ograniczaniu bezrobocia na śląskim rynku pracy. „Obecnie bezrobocie dotyka 8,2 proc. mieszkańców naszego regionu, co wyróżnia nas pozytywnie na tle kraju. Jestem przekonany, że wykorzystanie ofert prezentowanych na dzisiejszych targach znacznie obniżyłoby ten wskaźnik” – powiedział wicemarszałek. Udział w tegorocznych Targach Pracy wzięło blisko 90 wystawców z dziewięciu krajów Unii Europejskiej: Polski, Norwegii, Niemiec, Czech, Francji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Austrii. Zaprezentowano kilka tysięcy ofert pracy, najwięcej w branżach związanych z budownictwem oraz usługami. Wiele propozycji zatrudnienia skierowanych było do inżynierów. Najwięcej wolnych wakatów zgłosiły: Kompania Węglowa (2750 ofert), Komenda Wojewódzka Policji (600 ofert), firma Johnson Controls z Siemianowic Śląskich oraz Energoinstal z Katowic. Bogatą ofertę przedstawią instytucje szkoleniowe, edukacyjne oraz wspierające przedsiębiorczość. Targom towarzyszyły wykłady na temat warunków życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poprowadzone przez doradców EURES z pięciu krajów. Dla zainteresowanych proponowano warsztaty poświęcone możliwościom pozyskania funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Patronat honorowy nad targami objął m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Impreza odbyła sie w Gmachu Sejmu Śląskiego  Targi otworzył wicemarszałek Marian Ormaniec