Wizyta konsula

Christophe Ceska Konsul Generalny Austrii był dzisiaj gościem Marszałka Bogusława Śmigielskiego
Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Konsul prosił o zapoznanie go ze specyfiką województwa śląskiego i związanymi z nią aktualnymi problemami i projektami, planowanymi inwestycjami oraz walorami krajoznawczo-turystycznymi regionu. Interesowały go też prace nad ustawą aglomeracyjną, gospodarką innowacyjną i współpracą Śląska z austriackimi landami. Podczas rozmowy powrócono do niedawnej wizyty na Śląsku Franz’a Voves’a, premiera Rządu Styrii, która – jak wyraził się konsul - jest przykładem modelowej współpracy między regionami. Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe kontakty i próbowali dokonać oceny współpracy pomiędzy Śląskiem a Styrią, uwzględniając jednocześnie oczekiwania dotyczące profilu kontaktów i współpracy na najbliższe lata.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.