Dodatkowe środki na Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej

26,2 mln zł na rozwój bazy sportowej w Województwie Śląskim
28 sierpnia 2001 Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek Zarządu Województwa przeznaczył 1 mln 200 tys. zł na rozwój bazy sportowej w Województwie Śląskim. Fundusze pochodzące z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu zostaną dodane do środków przyjętego w marcu br. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Budżet programu wynosi obecnie 26,2 mln zł. Dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie sześciu projektów. Za priorytetowe przyjęto inwestycje szkolne. Przy rozpatrywaniu wniosków Zarząd Województwa wziął pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców oraz wielkość środków otrzymanych do tej pory przez gminy, a także termin zakończenia inwestycji i stan zaawansowania prac.
Załączniki