Spada bezrobocie

Województwo śląskie na drugim miejscy w kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia
W Gmachu Sejmu Śląskiego obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia. Jej członkowie wysłuchali informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim. W naszym regionie jest zarejestrowanych 137 tys. bezrobotnych. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 7,7% i jest niższa od ogólnopolskiej (Polska 10,0%; stan 31.05.2008r.). Wartość tego wskaźnika plasuje nasze województwo na drugim miejscu w kraju, za województwem wielkopolskim (6,6%). Charakterystyczna dla Śląska jest bardzo duża rozpiętość wartości stopy bezrobocia. Najwyższy poziom wskaźnika notowany jest w powiecie zawierciańskim (16,4%), a najniższy w mieście Katowice – 2,4%. W rankingu 65 miast na prawach powiatu, stolica naszego regionu lokuje się na czwartej pozycji (ex equo z Warszawą). Korzystniejsze wartości wskaźnika notowane są tylko dla Sopotu (1,8%), Gdyni (1,9%) oraz Poznania (2,0%). Tradycyjnie nasz region cechuje się dużym zróżnicowaniem terytorialnym stanu i natężenia bezrobocia. Największą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w podregionie sosnowieckim (34,8 tys. osób), a najniższą w podregionie tyskim (9,2 tys.). Większą dynamiką spadku odznacza się bezrobocie wśród mężczyzn. Ponad 61 proc. ogółu pozostających bez pracy stanowią kobiety (84 tys.) . W końcu I kwartału br. w śląskich powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 65,3 tys. osób pozostających bez pracy nieprzerwanie ponad 12 miesięcy. Długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, bowiem często prowadzi do dezaktualizacji kwalifikacji i umiejętności oraz marginalizacji społecznej. Spada motywacja do poszukiwania zatrudnienia, pogarsza się standard życia. W obradach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia uczestniczył członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski.