Forum Przewodniczących Sejmików Województw RP

W dniach 10-11 lipca w Toruniu i Bydgoszczy obyło się VII Forum Przewodniczących Sejmików Województw RP oraz Dyrektorów Kancelarii Sejmików
W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego gospodarz Forum Krzysztof Sikora dokonał prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dalszej części obrad uczestnicy Forum wysłuchali prelekcji Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezesa Zarządu Związku Województw RP Jana Kozłowskiego, która poświęcona była koncepcjom mającym na celu zwiększenie kompetencji samorządów województw. Marszałek Kozłowski zaznaczył, że samorządy te powinny wykonywać zadania, które wiążą się przede wszystkim z rozwojem regionu. Kolejne wystąpienie wygłosił Grzegorz Russak, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, które poświęcone było systemowi certyfikacji naturalnej i tradycyjnej żywności w Polsce i w Europie. Prelegent podkreślił, że rynek naturalnej żywności ma niebagatelne znaczenie dla polskich regionów, a dzięki sprawnemu systemowi certyfikacji konsumenci uzyskują pewność, iż jakość zakupionych przez nich produktów jest najwyższa. W drugim dniu obrad zgromadzeni wysłuchali informacji o znaczeniu gospodarki turystycznej w perspektywie Euro 2012, którą zaprezentował wiceprezes Niezależnego Instytutu Turystyki Marcin Wozikowski. W obradach Województwo Śląskie reprezentował Piotr Zienc- przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego