Konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury
W corocznym konkursie dotowane będą projekty dotyczące organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, konferencji, kursów, seminariów, wystaw, plenerów, premier oraz innych imprez mających istotne znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury w regionie. O dofinansowanie ubiegać się mogą działania związane z promocją dziedzictwa kulturowego, wydawania niekomercyjnych niskonakładowych książek, czasopism, katalogów i nagrań, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz amatorskiego ruchu artystycznego. Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, inne osoby prawne (za wyjątkiem wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zgłoszony projekt powinien mieć znaczenie regionalne lub promować region poza jego granicami. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego (40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 pok. 479 tel. 256-24-38 lub 207-84-479) do 15 października na projekty przewidziane do realizacji w I połowie roku następnego i do 31 stycznia na projekty przewidziane do realizacji w II połowie roku 2002. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i w placówkach zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.