Pomoc dla młodzieży

Pół miliona złotych wsparcia na rozwój świetlic i klubów
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. Dotacje w łącznej wysokości 373 074 zł przeznaczono na dofinansowanie 19 projektów. Mają one na celu wzmacnianie roli tych placówek opiekuńczo- wychowawczych m.in. poprzez niesienie pomocy w nauce, organizację czasu wolnego oraz udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych. W konkursie „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” 120 244 zł przeznaczono na realizację 7 zadań. Mają one na celu tworzenie na terenie województwa śląskiego gminnych świetlic oraz klubów, jako formy pomocy dla dzieci i młodzieży oraz miejsc pracy dla osób dorosłych Do konkursu mogą przystąpić gminy, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku nie przekroczyły 150 tys. zł.
Linki do stron zewnętrznych
Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży