Śląskie kusi hiszpańskich inwestorów

Dzień pod znakiem gospodarki
Podczas konferencji gospodarczej na EXPO w Saragossie zorganizowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego hiszpańskich przedsiębiorców zachęcano do inwestycji w regionie. „Śląskie to województwo, które w rankingach gospodarczych plasuje się w czołówce. To najbardziej uprzemysłowiony region w kraju, chłonny rynek zbytu. To tutaj krzyżują się istotne dla Europy połączenia komunikacyjne. Niezwykle cenny jest też kapitał ludzki. Mieszkańcy charakteryzują się wysoką kulturą pracy zakorzenioną w tradycji. To tu, na Śląsku, jest rozwinięta kultura przemysłowa” - tymi słowami rekomendował Śląskie wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Mówił on też o wzroście w gospodarce krajowej, spadku bezrobocia, którego poziom jest niższy niż w wielu krajach zjednoczonej Europy oraz wzroście popytu wewnętrznego w kraju. Marszałek Bogusław Śmigielski zaprezentował walory gospodarcze, kulturalne oraz turystyczne regionu. Podkreślił także, że jednym z priorytetów polityki regionalnej Samorządu Województwa jest stworzenie strategii, dotyczącej rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnych technologii w przemyśle. Mówił również o dużym kapitale, jakim są wykształceni mieszkańcy, którzy gotowi są podnosić swoje kwalifikacje i doświadczenia na wymagającym rynku pracy. Podczas spotkania wiceprezydent Katowic Arkadiusz Godlewski mówił rozwoju miasta, a prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Jarosław Kania przedstawił koncepcję Śląskiego Klastra Wodnego. Konferencję na terenie EXPO poprzedziło spotkanie marszałka Bogusława Śmigielskiego i wiceministra Adama Szejnfelda z prezesem Izby Gospodarczej w Saragossie Manuelem Teruel Izquierdo. „Dla nas największym problemem jest rozwój infrastruktury, dróg, lotnisk oraz ograniczenie emisji CO2” , mówił Marszałek Województwa wskazując tym samym pola współpracy. Dodał, że korzystna byłaby także współpraca Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach ze swoim odpowiednikiem w Saragossie w zakresie ruchu towarowego. Manuel Teruel Izquierdo przyjął zaproszenie marszałka do złożenia wizyty w regionie, która najprawdopodobniej odbędzie się w listopadzie. W jej trakcie ma dojść do skonkretyzowania przyszłej współpracy z inwestorami z województwa. Zdaniem prezesa Izby współpraca między firmami może być korzystna dla rozwoju gospodarki. Nie ukrywał on, że kryzys w budownictwie w Hiszpanii wymusza na przedsiębiorcach z tej branży szukania nowych rynków poza granicami swego kraju. Hiszpanie są gotowi przygotować projekty inwestycyjne, które mają być realizowane przez polskiego partnera. „Tradycją Izby jest szukanie partnerów lokalnych oraz publicznych” - powiedział Manuel Teruel Izquierdo. Podczas rozmów wiceminister Szejnfeld mówił o dużych możliwościach inwestowania w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, szczególnie w elektrownie wiatrowe. Obecnie jest to dla zagranicznych inwestorów dobry moment, gdyż Polska zaczyna nadrabiać swoje zaległości wobec starych krajów Unii Europejskiej. Piątkowy program Śląskich Dni na EXPO zakończył happening Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wieczorem w centrum Saragossy każdy obecny mógł układać różnokolorowe kartony, jeden za drugim, tworząc kolorowe ścieżki. Interaktywna „droga” inspirowana była motywami zaczerpniętym z filmu Wojciecha Jerzego Hasa „Rękopis znaleziony w Saragossie”, wg powieści Jana Potockiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Adam Szejnfeld, wiceminister Gospodarki oraz marszałek Bogusław Śmigielski zachęcali hiszpańskich przedsiębiorców do inwestycji w Województwie Śląskim  Wiceprezydent Katowic Arkadiusz Godlewski mówił o rozwoju miasta Happening Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Występy odbywały się w centrum Saragossy