Wyrazy współczucia dla narodu amerykańskiego

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przesłał na ręce Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce Christophera Hilla, Konsula Generalnego w Krakowie Sirii Lopez oraz Gubernatora Stanu Pensylwania Toma Ridge’a list z wyrazami współczucia dla ofiar ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie

Szanowni Państwo Nawiązując do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i wstrząsnęły międzynarodową opinią publiczną, w imieniu władz oraz społeczności Województwa Śląskiego składam wyrazy głębokiego współczucia. Solidaryzujemy się z narodem amerykańskim, a szczególnie z bliskimi ofiar i poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku ataków terrorystycznych. Pozostaję w wyrazami głębokiego szacunku Marszałek Województwa Śląskiego (-) Jan Olbrycht