XXXII sesja Sejmiku

Zarząd Województwa dokona korekty obowiązującego rozkładu jazdy pociągów
Obrady Sejmiku zdominowała dyskusja o ograniczeniu liczby połączeń kolejowych w nowym rozkładzie jazdy dokonanej przez PKP Przewozy Regionalne. Marszałek Bogusław Śmigielski przypomniał, że 22 grudnia br. wszystkie udziały kolei regionalnych należące dotąd do PKP S.A. – w ramach rządowego programu usamorządowienia - przeniesione zostały na rzecz samorządów województw. Województwo Śląskie stało się właścicielem PKP Przewozy Regionalne dysponując ok. 117 tys. udziałów o wartości ok. 116 mln zł. „Województwo Śląskie przeznaczyło 100 mln zł na dofinansowanie spółki w 2009 roku, tj. o blisko 20 % więcej niż w roku ubiegłym. Zarząd PKP Przewozy Regionalne domagał się 126 mln zł, a więc około 50 %. więcej niż 2008 r. Nie mogliśmy na to przystać, tym bardziej, że wzrost kosztów na kolei szacowany jest na około 12 proc. Ponadto, nie mieliśmy wiedzy, na co te pieniądze będą wydawane. Zgodziliśmy się na zmniejszenie liczby kursów pociągów o 6 %, zdając sobie sprawę, że niektóre z nich jeżdżą prawie puste. Nie możemy natomiast zgodzić się na likwidację połączeń cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w godzinach rannych i popołudniowych, przy jednoczesnym zachowaniu kursów, którymi jeździ kilku pasażerów. ” – stwierdził marszałek. Bogusław Śmigielski zapowiedział przeprowadzenie audytu w PKP Przewozy Regionalne, który pozwoli m.in. na ocenę ich sytuacji finansowej, jakości zarządzania, stanu taboru i będzie podstawą do przyszłej restrukturyzacji spółki. Powiedział także, że za miesiąc Zarząd Województwa przewiduje korektę obowiązującego obecnie rozkładu jazdy pociągów. „Będziemy kierowali się interesem społecznym, a nie niezrozumiałymi dla nas kalkulacjami kierownictwa spółki” – podsumował marszałek. Ustanowiono Dni Województwa Śląskiego, które mają być okazją do zaprezentowania walorów kulturalnych, turystycznych, inwestycyjnych i gospodarczych regionu. Będzie to również szansa na popularyzację wiedzy o działalności Samorządu Województwa Śląskiego i jego kompetencjach. Dni Województwa Śląskiego mają być wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się do roku, skorelowanym z dniem 9 maja. Pozwoli to je połączyć z Dniem Unii Europejskiej. „To powinno być święto regionu - wydarzenie, które służyć będzie integracji naszego województwa i jego promocji” – stwierdził marszałek Bogusław Śmigielski. Sejmik zaakceptował też przystąpienie Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTRREG IV C. Projekt „Post Re-Convert” przewiduje stworzenie międzyregionalnej platformy wymiany doświadczeń w takich obszarach tematycznych jak: atrakcyjność przemysłowa, innowacyjność, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii oraz społeczeństwo informatyczne. Ma być realizowany przez czterech partnerów: Kraj Morawsko-Śląski (Czechy), Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja), Północno-Wschodnią Anglię (Zjednoczone Królestwo) i Województwo Śląskie (Polska). Plan finansowy całego projektu opiewa na kwotę 2 014 100 euro, z czego 417 000 euro ma przypaść Województwu Śląskiemu. Finansowy wkład własny Województwa Śląskiego wyniesie minimum 15 proc. poniesionych wydatków.