Komunikat personalny

Zmiana personalna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach
Zarząd Województwa Śląskiego odwołał z dniem 16 października br. Janusza Halladina ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Od 17 października br. pełnienie obowiązków dyrektora ośrodka powierzono Romualdowi Szopie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora tej jednostki.