Sesja Sejmiku pod znakiem służby zdrowia

W 2008 roku po raz pierwszy placówki podległe samorządowi województwa odnotowały zysk
Głównym punktem porządku obrad XXXIV sesji Sejmiku była informacja członka Zarządu Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego na temat sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim. Po raz pierwszy placówki podległe samorządowi województwa odnotowały zysk na koniec 2008 roku. Wyniósł on 577,6 tys. zł ( w 2007 r. odnotowano straty w wysokości 49,4 tys. zł). Najpoważniejsze straty odnotowano w grupie 11 największych szpitali. Wyniosły one 14,8 mln zł (w 2007 r. - 53,8 mln zł). Zobowiązania wymagalne, a więc takie, których upłynął termin płatności, po raz pierwszy spadły poniżej 100 mln i wyniosły na koniec zeszłego roku 96,3 mln zł (w 2007 r. – 122,8 mln zł). Najbardziej obciążonych było nimi dziewięć największych szpitali, w tym na czołowych miejscach: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie (27 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu (16,1 mln zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu (10,8 mln zł). W strukturze kosztów największą pozycję zajmują wynagrodzenia, które osiągnęły około połowy ogółu kosztów. W stosunku do 2007 roku wzrosły one o 21 proc. Na drugim miejscu są koszty związane ze zużyciem materiałów i energii. W minionym roku samorząd województwa udzielił dotacje na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz pożyczki podległym placówkom na łączną kwotę 135,2 mln zł. W 2009r. dotacje na inwestycje i pomoc publiczną podległym placówkom wyniosą 128,4 mln zł. „Przeszłość była nieciekawa, teraźniejszość napawa optymizmem, a przyszłość jest niepewna” – powiedział w podsumowaniu Mariusz Kleszczewski. W dyskusji radni zwracali uwagę na kryzys gospodarczy, który może negatywnie wpłynąć na skalę inwestycji w placówkach służby zdrowia. Do 2012 roku samorząd województwa powinien wydać1,5 mld zł na dostosowanie podległych szpitali do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jest to kwota przekraczająca możliwości Województwa Śląskiego. Ponadto Sejmik przystał na utworzenie w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szebesty w Rabce Zdroju trzech nowych oddziałów: leczenia uzdrowiskowego sanatoryjnego i rehabilitacyjnego dorosłych, uzdrowiskowego sanatoryjnego leczenia dziecka pod nadzorem osoby dorosłej, leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci oraz działu balneoterapii. Zmiany te podyktowane są tym, że od kilku lat zmniejsza się zapotrzebowanie NFZ na uzdrowiskowe leczenie dzieci, które do tej pory było podstawowym świadczeniem tej placówki. Wzrasta natomiast zainteresowanie leczeniem sanatoryjnym dzieci pod opieką osób dorosłych. Zwiększa się też zapotrzebowanie na rehabilitację uzdrowiskową oraz leczenie uzdrowiskowe i szpitalne dorosłych, a także uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. Powstanie nowych oddziałów pozwoli na dostosowanie oferty świadczeń zdrowotnych ośrodka do oczekiwań pacjentów. Wyrażono także zgodę na udzielenie pomocy finansowej 52 gminom w wysokości 18 mln 315 tys. zł na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”. Radni zaakceptowali przystąpienie Województwa Śląskiego do realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007 – 2013. Projekt obejmuje Kraj Morawsko-Śląski (Czechy), Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja) i Województwo Śląskie. Jego celem jest wypromowanie obszaru pogranicza czesko-polsko-słowackiego, zwanego „TRITIA-Europa”, jako regionu atrakcyjnego pod względem gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym. Przykładem do naśladowania jest „Grande Region” na pograniczu Królestwa Belgii, Francji, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Republiki Federalnej Niemiec. Plan finansowy tego przedsięwzięcia oszacowano na ponad 1 mln 547 tys. euro, z czego na Województwo Śląskie przypada ponad 468 tys. euro.