Nowa edycja programu Phare CBC II

Trzecia edycja programu współpracy przygranicznej Phare
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do składania projektów w ramach programu współpracy przygranicznej Phare CBC II Polska-Czechy. Zgłoszone oferty powinny mieć charakter niekomercyjny i transgraniczny, tzn. obejmować mieszkańców po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Projekty powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 oraz Strategią Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego. Preferowane będą projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury, ochrony środowiska, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zasobów ludzkich. Zgłaszający powinni dysponować min. 25% udziałem własnym. Minimalna wartość projektu to 2,7 mln euro. Z programu skorzystać mogą gminy i powiaty przygraniczne z Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Na dofinansowanie przeznaczone zostanie 4,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie składać należy w terminie do 9 listopada 2001 roku. Rozstrzygnięcie programu przewidziane jest w styczniu 2002. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Biurze ds. Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 381, (tel. 032/2553758) i placówce zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała (tel. 033/8229825).
Załączniki
Ogłoszenie
Wniosek (w formacie rtf)