Nowy profil kształcenia w szkołach medycznych?

15 listopada 2000 członek zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński otworzył konferencję "Kształcenie w zawodach medycznych w kontekście reformy systemu edukacji i zobowiązań międzynarodowych"
Organizatorem odbywającej się w Sali Sejmu Śląskiego konferencji był Zarząd Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach. Celem konferencji była analiza zapotrzebowania na zawody medyczne w Województwie Śląskim. Porównano reformę systemu kształcenia w Polsce ze standardami Unii Europejskiej. Uczestnicy dyskutowali nt. warunków funkcjonowania szkół medycznych w regionie. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół medycznych, przedstawiciele służby zdrowia i samorządów prowadzących szkoły medyczne. Otwierając dyskusję Waldemar Jędrusiński wyraził przekonanie, iż zebranie uwag i opinii osób związanych ze szkolnictwem medycznym pozwoli na dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy. Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla 17 szkół medycznych zatrudniających 711 nauczycieli. W szkołach tych kształci się 3474 uczniów.