Rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy

Wybitne osobistości debatują o kształcie gospodarki
O sukcesach swojego rządu w walce z kryzysem gospodarczym mówił podczas otwarcia kongresu premier Donald Tusk. Przekonywał, że „wszystko jest możliwe, jeśli ludzie wierzą, potrafią i mają do siebie zaufanie” . Podsumowując swoje wystąpienie premier stwierdził, że "Polska zdaje egzamin z kryzysu najlepiej w tej części Europy". Europejski Kongres Gospodarczy to pierwsza tej skali impreza w województwie śląskim. „Polska, a zwłaszcza województwo śląskie, są dobrym miejscem dyskusji o skutkach kryzysu gospodarczego. Jesteśmy krajem, który odczuwa go w stosunkowo niewielkim stopniu w porównaniu do innych gospodarek Europy (…) Kongres wpisuje się w dyskusję na temat tego, jak pokonać kryzys. Wypracowane podczas niego wnioski mają wspomóc w kształtowaniu strategii województwa śląskiego” – powiedział marszałek Bogusław Śmigielski witając gości kongresu. Kongres przykuwa uwagę polityków, biznesmenów i naukowców z całej Europy. O kształcie europejskiej gospodarki w najbliższych latach dyskutować będzie przez trzy dni ponad 2000 uczestników Kongresu. Są wśród nas najwybitniejsi politycy europejscy, przedstawiciele biznesu i nauki. Wystąpieniom plenarnym towarzyszyć będzie ponad 20 paneli dyskusyjnych poświęconych tematom pakietu klimatycznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i wreszcie polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. To także niepowtarzalna okazja do bezpośrednich, kuluarowych spotkań i rozmów o wyzwaniach politycznych i gospodarczych stojących przed Europą. Organizatorem kongresu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA. Współorganizatorami: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny i Miasto Katowice. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Jerzy Buzek, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Gości powitał gospodarz województwa – marszałek Bogusław Śmigielski  prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego Profesor Leszek Balcerowicz Danuta Hübner - Komisarz ds. Polityki Regionalnej