Majowa Sesja Sejmiku

Dofinansowano zakup samochodów dla strażaków, budowę gimnazjum w Pawonkowie oraz obiekty sportowe w Konopiskach, przeznaczono 4 mln na ratowanie zabytków
Radni Sejmiku Województwa przeznaczyli 2 mln zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Po 200 tys. zł otrzymają jednostki w gminach: Goleszów, Konopiska, Lelów, Poraj, Suszec, Zbrosławice, Kroczyce, Łazy, Włodowice, Łodygowice. Podjęto także uchwały o dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez gminy. Należą do nich m.in. budowa Gimnazjum w Pawonkowie ( 2 mln zł) oraz Gminnego Środka Pomocy i Rekreacji w Konopiskach (1,5 mln zł). Przyznano także gminie Katowice 100 tys. zł na dofinansowanie koncertu plenerowego „Proszę Państwa, 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm”. Sejmik wyraził także zgodę na przeznaczenie 4 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Celem tych dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. O pieniądze można się było ubiegać w drodze konkursu. W tym roku złożono 71 wniosków. Zarząd Województwa zawnioskował o przyznanie dotacji przez Sejmik 33 projektom. Sejmik zaktualizował zapisy priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego. Dokument został przyjęty w 1999 roku. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zostały zrealizowane cele województwa dotyczące przygotowanie do członkostwa. Obecnie Śląskie prowadzi współpracę z 12 regionami z Unii Europejskiej oraz trzema spoza Unii – obwody lwowski, czerniowiecki i doniecki na Ukrainie. Prowadzone są też rozmowy dotyczące nawiązania współpracy z obwodem Smoleńskim w Rosji oraz Dolną Kartlią w Gruzji. Województwo zamierza także przystąpić do „Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) oraz „Sojuszu rozwiniętych gospodarczo regionów Europy z dużym udziałem energochłonnych zakładów przemysłowych”.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.