Barbórka 2001

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Górnika Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wziął udział w dwóch uroczystych akademiach - w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach oraz w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek"
3 grudnia br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Górnika. W spotkaniu uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Wicewojewoda Śląski Marek Sztolcman, Prezydent Katowic Piotr Uszok. "Górnikom, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań, za ich trudną i pełną niebezpieczeństw pracę należy się szacunek. Niech ta tradycja trwa" - powiedział podczas otwarcia akademii Prezes WUG Wojciech Bradecki. Zwrócono uwagę, iż dzięki wprowadzaniu profesjonalnych systemów bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego, od 10 lat wyraźnie zmniejsza się liczba wypadków. Nadal jednak kopalnictwo i górnictwo są dziedzinami gospodarki o najwyższych wskaźnikach wypadkowości. W trakcie akademii odznaczono najbardziej zasłużonych dla górnictwa. Dzień patronki górników od wieków jest dniem szczególnym, pełnym refleksji i obchodzonym bardzo uroczyście, choć w tym roku znacznie skromniej. 4 grudnia br. Marszałek Województwa Śląskiego uczestniczył w uroczystym spotkaniu barbórkowym w kopalni "Wujek". W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Barbara Labuda oraz dyrektor KWK "Wujek" Edward Góra. W czasie spotkania Minister Labuba wręczyła przyznane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego medale i odznaczenia. Dyrektor Góra podsumował działalność kopani w roku 2001 i wręczył pamiątkowe wyróżnienia.