Naprzeciw poszukującym pracy

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyły się Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Celem projektu było ułatwienie kontaktu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z pracodawcami, jak również zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość i instytucji szkoleniowych oraz promowanie samozatrudnienia. W targach uczestniczyło ponad 100 wystawców reprezentujących publiczne służby zatrudnienia oraz pracodawcy. Na stoiskach swoje oferty przedstawiały szkoły oraz instytucje szkoleniowe i wspierające przedsiębiorczość. Przedstawiono kilka tysięcy ofert pracy. Było to już kolejne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli pracodawcy i przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej, m.in. z Austrii, Belgii, Danii, Czech, Niemiec, Słowacji i Szwecji. Uczestnicy targów mogli wziąć udział w licznych warsztatach i spotkaniach poświęconych m.in. przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, czy programom dotacji unijnych dla przedsiębiorców. Prelekcje doradców EURES poświęcone były warunkom życia i pracy w krajach europejskiego obszaru gospodarczego. Honorowy patronat nad imprezą objęli marszałek Bogusław Śmigielski i wojewoda Zygmunt Łukaszczyk.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Co roku Targi Pracy cieszą się dużym zainteresowaniem