Marszałek wnioskuje o zmianę dyrektora WUP

Wojewódzka Rada Zatrudnienia za odwołaniem dyrektora Przemysława Koperskiego
Podczas posiedzenia członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali wniosek marszałka Bogusława Śmigielskiego o odwołanie Przemysława Koperskiego - dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Niespełna miesiąc wcześniej Przemysław Koperski poinformował o planowanym odejściu ze stanowiska i podjęcia od 1 lipca b.r. nowej pracy. Nie złożył jednak pisemnej rezygnacji. Dłuższy wakat na tym stanowisku może spowodować niewłaściwe zarządzanie WUP, który - zwłaszcza w trudnej sytuacji gospodarczej w regionie - ma istotne znaczenie dla rynku pracy. W tej sytuacji należy pilnie wybrać jego następcę. Dlatego marszałek zwrócił się do WRZ z prośbą o opinię w sprawie odwołania dyrektora. Decyzja Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia ma charakter opiniujący, jest jednak wymagana w procedurze odwołania dyrektora urzędu pracy. Teraz marszałek będzie mógł podjąć ostateczną decyzję dotyczącą ogłoszenia konkursu i obsady stanowiska dyrektora WUP.