Komunikat personalny

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski odwołał dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Przemysława Koperskiego
Do czasu powołania nowego dyrektora, które nastąpi w drodze konkursu obowiązki szefa WUP pełnić będzie Mieczysław Płaneta- wicedyrektor Urzędu. Dzień wcześniej Wojewódzka Rada Zatrudnienia pozytywnie rozpatrzyła wniosek marszałka o odwołanie dyrektora. Podczas postępowania konkursowego czterech z jej członków będzie stanowić połowę składu komisji oceniającej przyszłych kandydatów na stanowisko dyrektora.