Marszałek sygnatariuszem listu w dwudziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht podpisał list otwarty wystosowany z okazji dwudziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Sygnatariuszami listu jest 47 wybitnych osobistości życia publicznego
Treść listu:
"Dwadzieścia lat temu zabito w Polsce nadzieję. Przeciw niej wysłano milicję i czołgi. Zrobiło to komunistyczne państwo. Jego przywódcy nie uszanowali prawa społeczeństwa do demokracji i prawa narodu do niepodległego bytu. Stan wojenny przyniósł ofiary. Zginęli ludzie, internowano tysiące działaczy, wiele tysięcy mężczyzn i kobiet opuściło kraj. Przerwano działalność organizacji społecznych i ruchów obywatelskich, przecięto wiele związków między ludźmi. Ponownie zaciśnięto knebel cenzury. Polska cofnęła się. To ona była ofiarą stanu wojennego. Stan wojenny nie uratował komunistycznej władzy ani nie uzdrowił gospodarki. Władzy nie udało się zniszczyć więzi społecznych ani zgasić pragnienia wolności. Po kilku latach uznała swoje bankructwo, ale straconego czasu nikt już nie odda i zmarnowanych szans nic nie wymaże z naszej pamięci. Stan wojenny jest wciąż raną. Jest oskarżeniem jego pomysłodawców, wykonawców i chwalców. Nie poznaliśmy wszystkich okoliczności jego wprowadzenia. Nie osądziliśmy tej decyzji ani zbrodni w jej wyniku popełnionych. Śmierć górników z kopalni Wujek wciąż napełnia nas zgrozą, a wyroki w tej sprawie - wstydem. W dwudziestą rocznicę tej tragicznej dla Polaków daty przypominamy ją, by nie zapadła w niepamięć. Składamy hołd tym, którzy wtedy cierpieli. Rządzącym przypominamy, że demokracja, z której korzystają, wyrosła z buntu "Solidarności" i cierpienia stanu wojennego." Władysław Bartoszewski, Artur Balazs, Jan Krzysztof Bielecki, Marek Biernacki, Bogdan Borusewicz, Ewa Bończak-Kucharczyk, Ryszard Bugaj, Zbigniew Bujak, Jerzy Buzek, Izabella Dzieduszycka, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Mikołaj Górecki, Aleksander Hall, Mirosław Handtke, Zbigniew Janas, Mieczysław Janowski, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Teresa Kamińska, Wojciech Kilar, Longin Komołowski, Mirosław Koźlakiewicz, Marian Krzaklewski, Bogdan Lis, Tadeusz Mazowiecki, Stefan Niesiołowski, Jan Olbrycht, Jan Olszewski, Janusz Pałubicki, Alina Pieńkowska, bp Tadeusz Pieronek, Krzysztof Piesiewicz, Maciej Płażyński, Zbigniew Religa, Antoni Sułek, Janusz Steinhoff, Tadeusz Syryjczyk, Jacek Taylor, Donald Tusk, Andrzej Urbański, Edward Wende, Andrzej Wiszniewski, Michał Wojtczak, Henryk Wujec, Krzysztof Zanussi, abp Józef Życiński